nargile haram mı, nargile günah mı

Nargile haram mı?

Haram nedir?

Haram ALLAH’ın yapılmamasını mutlak biçimde emrettiği fiillere verilen genel isimdir. Örneğin, içki içmek veya domuz eti yemek gibi..

Dini olarak Haram’ın ne olduğunun tanımını yapmamızı sağlayan kaynaklar:

  1. ”De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış?” (A’râf suresi, 32)
  2. “De ki: “Rabbim, ancak açık, gizli bütün hayasızlıkları, her türlü günahı, haksız yere isyanı ve Allah’a, hiçbir zaman bir delil indirmediği herhangi bir şeyi ortak koşmanızı ve Allah’a bilmediğiniz şeyler yakıştırmanızı yasakladı.” (A’râf suresi, 33)[1]
  3. ”De ki, “Baksanıza, Allah sizin için nice rızıklar indirdi, siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helâl yaptınız”. De ki, “Size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah’a iftira mı ediyorsunuz?” (Yunus suresi, 59)
  4. ”Allah’a ortak koşanlar dediler ki: ‘Eğer Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız Ondan başkasına ibadet etmezdik; Onun izni olmadan da hiçbir şeyi haram kılmazdık.’…” (Nahl suresi, 35)
  5. ”Dillerinizin yalan vasfetmesi ile: “şu helaldir, şu haramdır” demeyin; aksi halde Allah’a iftira etmiş olursunuz. Şüphesiz Allah’a yalan uyduranlar asla kurtulamazlar.” (Nahl suresi, 116)
  6. ”Kim Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? işte bunlar, rablerine arz edilecekler ve şâhitler de, rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır” diyeceklerdir. Biliniz ki, Allah’ın lâneti zalimler üzerinedir.” (Hud suresi, 18)
  7. ”Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah’a ortak koşan ise pek büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur.” (Nisa suresi, 48)
  8. ”Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir.” (Tahrim suresi, 1)
  9. ”Vay, Kitabı elleriyle yazıp, sonra da onu az bir değere satmak için, ‘Bu Allah katındandır’ diyenlere! Vay ellerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına!” (Bakara suresi, 79)

 

Nargile haram mıdır?

Nargile veya tütünün haram olduğuna dair bir ayet yok.

Nargilenin haram olduğunu savunan kişiler de nargile veya tütün anlamına gelen bir kelimenin Kur’an-ı Kerim’de geçmediğini kabul etmektedirler.

Yani nargilenin içilmesi ALLAH tarafından haram kılınmamıştır. İslâm hukukunda ALLAH’ın haram kılmadığı bir şey mübahtır.

İslâm hukukunda “eşyada aslolan ibahedir” ilkesi geçerlidir. İbahe, mübah olma, helâl olma, serbest olma anlamına gelir.

“Eşyada aslolan ibahedir” demek, “bir şeyin serbest olması asıldır” demektir.

Bu ilkeye göre, bir şeyin veya fiilin helâl veya haram olup olmadığında tereddüt edilirse o fiilin veya şeyin helâl olduğu varsayılır.

Haram olduğunu iddia eden kişi ona kat’i delil getirmek mecburiyetindedir.

ALLAH tarafından haram kılınmamış bir şey haram değildir.

Bir şeyin veya bir insan davranışın haram kılınması ancak açık bir ayet ile mümkündür.

 

Sonuç: Nargile haram değildir. Haram diyenler insanları yanlış bilgilendirmektedir.

 

Haram hakkında wikipedia kaynağı: https://tr.wikipedia.org/wiki/Haram

Nargileleri incelemek isterseniz Nargile Takımları sayfasına bakabilirsiniz.

Bir cevap yazın